nanoindustry.ir

سیستم ثبت تقاضاهای صنعتی - صنعت و بازار

فعالیت‌های توسعه فناوری نانو در کشور از سال ۱۳۷۹ آغاز شد و با تصویب سند اول توسعه فناوری‌نانو (۱۳۹۳-۱۳۸۴) با عنوان «سند راهبرد آینده» در هیئت دولت در مرداد ۱۳۸۴، این فعالیت‌ها نظام‌مند شده و شتاب گرفت. در اردیبهشت ۱۳۸۵، شورای عالی انقلاب فرهنگی در پانصد و هشتاد و دومین جلسه خود، ضمن تأکید بر اجرای دقیق «سند راهبرد آینده»، سیاست‌ها و راهبردهای توسعه و ارتقای این فناوری در کشور را تصویب کرد. در طی سال‌های اجرای سند راهبرد آینده (۱۳۹۳-۱۳۸۴) و بر اساس ارزیابی‌های راهبردی و یک‌ساله‌، سه سند تکمیلی نیز تدوین شد.

Combined Shape Created with Sketch.

فعالیت های انجام شده برای پروژه

تحلیل و طراحی

تحلیل و طراحی

طراحی گرافیک

طراحی گرافیک

نسخه واکنشگرا

نسخه واکنشگرا

سیستم ثبت تقاضاهای صنعتی - صنعت و بازار
سیستم ثبت تقاضاهای صنعتی - صنعت و بازار
سیستم ثبت تقاضاهای صنعتی - صنعت و بازار